Luonnonvarat ja elinkeinot

Saksan tärkeimpiä luonnonvaroja ovat kivihiili, ligniitti (eli ruskohiili), maakaasu, rautamalmi, kupari, nikkeli, uraani, potaska (kaliumkarbonaatti K2CO3), suola sekä rakennusmateriaalit, puutavara ja viljelymaa.

Fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä, ruskohiiltä ja maakaasua käytetään energiantuotantoon. Metalleja hyödynnetään raaka-aineena teollisuudessa. Potaska on suola, jota käytetään elintarvikevalmistuksessa.
 Saksan mineraalivarat ovat vähäiset, ja se joutuu tuomaan valtaosan mineraaleistaan ja energiastaan ulkomailta. Ligniittiä eli ruskohiiltä Berliiniläisestä voimalaitoksesta

 
Saksan energiankulutuksesta kolmasosa on öljyä. Maakaasun osuus on n. 22%. Kiviihiilen tuotanto on n. 12% ja ruskohiilen sekä ydinvoiman reilu 10%. Uusiutuvan energian tuotanto on alle 10% kaikesta tuotannosta. 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coal_power_plant_Datteln_2_Crop1.pngHiilivoimala Dattelnissa Dortmund-Ems-Kanalin varrella


Saksa pyrkii lisäämään uusiutuvan energian tuotantoaan. Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen päätettiin luopua kokonaan ydinvoiman käytöstä. Maa on tehnyt runsaasti investointeja uusiutuvaan energiaan ja pyrkii myös vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
 Bundesverband Erneuerbare Energie ennustaa, että Saksassa voidaan tuottaa 47% sähköstä uusiutuvalla energialla vuonna 2020. Uusia fossiilisen energian laitoksia sähköntuotantoon ei enää tarvita ja uusiutumattomien energialähteiden kulutus vähenee selvästi. Esimerkiksi vuoteen 2020 mennessä ydinvoiman kulutus laskisi peräti 97% vuodesta 2007.

Saksa saavutti 25.7.2015 uuden ennätyksen energiantuotannossaan, kun 78% sähköstä tuotettiin uusiutuvalla energialla. Syynä olivat mm. poikkeuksellisen hyvät sääolosuhteet. Artikkelissa lisää  http://yle.fi/uutiset/3-8194563
 
Saksan sähköntuotanto vuonna 2015Saksan sähköntuotannossa uusiutuvan energian osuus on jo 36% eli yli kolminkertainen energiantuotannon osuuteen verrattuna.

Saksan elinkeinorakenne

Maatalous: 0,6%
Teollisuus: 30,3%
Palvelut: 69,1% osuus BKT.stä

Teollisuus

Saksan suurimpia teollisuuden aloja ovat auto- ja koneteollisuus. Maa vie kolmanneksi eniten autoja edellään maailmassa vain Yhdysvallat ja Japani. Joka seitsemäs työpaikka on jotenkin sidoksissa autoteollisuuteen.
 Valtaosa Saksan teollisuusyrityksistä on koneteollisuuden alalla, ja koneteollisuusyrityksissä työskentelee lähes miljoona työntekijää. Saksa on Euroopan kärkimaa koneiden, laitteiden ja autojen valmistuksessa, ja se on merkittävä valmistaja myös maailmanlaajuisesti.
 Saksassa on paljon muitakin maailmanlaajuisesti merkittäviä teollisuuden aloja. Näitä ovat esimerkiksi tekstiili- ja elektroniikkateollisuus sekä luonnonsuojelu-, informaatio-, viestintä-, bio- ja geeniteknologia.


 Tehdas Würzburgissa


Saksasta on kotoisin monia tunnettuja teollisuusyrityksiä, esimerkiksi Adidas, Volkswagen, BMW, Bosch, Bayer, Siemens ja ThyssenKrupp.

Saksan merkittävimpiä vientituotteita ovat ajoneuvot, koneet, kemialliset tuotteet ja elektroniikka. Maan tärkeimpiä kauppakumppaneita ovat läntiset teollisuusmaat. Eniten kauppaa käydään Ranskan kanssa, ja muita suuria kauppakumppaneita ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kiina ja Hollanti.

Lisää tietoa teollisuudesta >>Tiede ja teknologia<< 


Lähteet

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti