Ilmasto, kasvillisuus ja eläimistöIlmasto:
Saksa sijaitsee lauhkealla vyöhykkeellä. Pohjoisosassa vallitsee merellinen ilmasto, jossa kesät ovat lämpimiä ja talvet leutoja. Etelämpänä, mannerilmaston alueella, on kuumemmat kesät ja kylmemmät talvet. Alpeilla ja Keski-Saksan ylängöillä on vuoristoilmastoa. Atlantilta tulevat matalapaineet vuorottelevat Azoreilta Keski-Eurooppaan tulevien korkeapaineiden kanssa, ja saavat sään vaihtelemaan ympäri vuoden. Alpeilta tuleva lämmin ja kuiva laskutuuli, föhn, vaikuttaa eteläosien säähän ja sulattaa sieltä keväisin lumet. Pohjoisessa Itämeri ja Pohjanmeri vaikuttavat rannikkoalueisiin, ja siksi siellä on viileämpää kuin sisämaassa kesällä.Berliinin ilmastodiagrammi


Kasvillisuus:
Saksan pinta-alasta vajaa kolmasosa on metsää, ja se on enimmäkseen lehtimetsää. Siellä kasvukausi on pidempi kuin havumetsäalueilla, mutta talvet ovat kuitenkin niin kylmiä, että maa jäätyy ja puut pudottavat lehtensä. Jokavuotinen lehtikarike vaikuttaa siihen, että maannos on viljavaa ruskomaata. Sen takia metsiä onkin hakattu pelloiksi. Lehtimetsien tyypillisiä puita ovat jalot lehtipuut, mm. pyökki, tammi, jalava, lehmus ja vaahtera. Siellä on myös runsaasti aluskasvillisuutta: pensaita, kukkia ja ruohoa. Havupuita kasvaa karummilla paikoilla ja vuoristossa. Alpeilla on vuoristokasvillisuutta. Koska Saksassa on näin paljon erilaista kasvillisuutta, sen luonto on hyvin monimuotoinen.

Ympäristöstä huolehtiminen:
Moni saksalainen on huolissaan ympäristön tilasta, joka on aika huonossa tilassa. Vesistöjen saastuminen, metsäkuolemat ja uusiutumattomien energianlähteiden tuhlaus ovat huolestuttavia asioita. Mutta saksalaiset ovat oikeasti puuttuneet asiaan, ja he ovat yksi Euroopan innokkaimmista kierrättäjistä ja vaihtoehtoisten energiamuotojen kannattajista. Saksassa on pantu aikaa ja rahaa rautateiden maisemointiin, tehty hylätyistä teollisuusalueista puistoja ja vapaa-ajanviettopaikkoja ja toteutettu laajoja entisen DDR:n myrkkyjätekaatopaikkojen puhdistushankkeita. Monissa saksalaisissa kodeissa lajitellaan myös biojäte, muovi, lasi, paperi ja muut kuivajätteet erikseen. Julkisissakin paikoissa eri jätteille on omat roskiksensa. Kun fossiilisille polttoaineille määrättiin ympäristövero vuonna 1999, hiilidioksidipäästötkin ovat tainneet vähentyä.Lehtimetsää
https://de.wikipedia.org/wiki/Biom
Alpeilla


Saksassa kasvaa paljon unikkoja.


http://kulturkreis-bunde.de/wp-content/uploads/2014/07/B-Acryl-%C3%96l-12-Mohnfeld-in-der-Holsteinischen-Schweiz.jpgEläimet:
Saksassa on kuollut sukupuuttoon monia kotiperäisiä eläinlajeja, ja vain lisää eläimiä on suuressa vaarassa, mm. sillivalas, mustavalas, villihevonen, baijerintunnelimyyrä, vesikko, siiseli, majava, metsäkissa ja karhu. Saksassa pitäisi huolehtia paremmin eläimistä, muuten yhä useammalle käy siellä huonosti. Siinä on Saksalle paljon kehitettävää.
 Alpeilla asuu murmeleita, villejä vuohia, jäniksiä ja maakotkia. Pohjoisrannikolla on paljon muuttolintuja, ja idässä liikuskelee hirviä, susia ja merikotkia. Pesukarhu on levinnyt Saksaan vieraana lajina (kotoisin Pohjois- ja Keski-Amerikasta). Vain yksi pohjoisamerikkalainen pesukarhupari päästettiin luontoon vuonna 1934, ja toisen maailmansodan aikana niitä karkasi lisää pommituksen kohteeksi joutuneesta turkistarhasta. Kanta kasvoi nopeaan, ja nykyisin niitä on miljoonia. Se on hyvin sopeutuvainen nisäkäs, ja koska sillä ei ole kovin paljon vihollisia Euroopassa, se on levittäytynyt myös muualle Eurooppaa. Se on yksi nopeimmin levittäytyneistä nisäkästulokkaista Euroopassa, ja se on jo monessa paikkaa riesanakin. Esimerkiksi Saksassa ne tonkivat jäteastioita ja tunkeutuvat joskus sisälle etsimään syötävää. Kasselissa (Saksan kaupunki) pesukarhuongelma on jo niin vaikea, että sinne on nimitetty virkamies ratkomaan ongelmaa.

Markus Essler

Pesukarhu Saarlandissa
 

Saksassa on neljätoista kansallispuistoa. Hainichin ja Kellerwald Ederseen kansallispuistoissa kasvaa Keski-Euroopan viimeisiä laajoja luonnontilaisia pyökkimetsiä.


Saksan kansalliseläin: kotka   ----------------------- Das Nationaltier Deutschlands: der Adler
Saksan kansallispuu: tammi  ------------------------ Der Nationalbaum Deutschlands: die Eiche
Saksan kansalliskukka: ruiskaunokki -------------- Die Nationalblume Deutschlands: die Kornblume
Saksan kansallislintu: kattohaikara ----------------- Der Nationalvogel Deutschlands: der Storch


Lähteet:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Saksa#Ilmasto  
http://lukio.joutsa.fi/saksa/saksa.htm#luonto 
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/ 
http://ilkkan.mbnet.fi/saksa/luonto.htm#kasvit 
https://tiedebasaari.com/tag/saksan-elaimisto/ 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Saksa  
https://www.reference.com/geography/germany-s-national-animal-592b1dfbe65f0c72 https://de.wikipedia.org/wiki/Kornblume#Deutschland 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tammet  
suomi/saksa/suomi sanakirja, Gummerus, Rolf Klemmt, Ilkka Rekiaro
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pesukarhu
Näe ja koe Saksa, kustannusosakeyhtiö Tammi

3 kommenttia: